Tarihçe

Fakültemiz Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/08/2015 tarihinde alınan 2015/8052 sayılı kararla Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuş olup, iki bölümü (Klinik Bilimler Bölümü ve Temel Bilimler Bölümü) bulunmaktadır. Fakültemizin akademik kadrosunda 2 Profesör ve 6 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır. Fakültemize 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi için öğrenci kabulü planlanmakta olup, gerekli çalışmalar devam etmektedir.