Hassas Görevler

1. Dekan
2.  Bölüm  Başkanı
3. Ana Bilim Dalı Başkanı
4.Fakülte Sekreteri
5. Dekan Sekreteri
6. Öğrenci İşleri Personeli
7. Personel İşleri Personeli
8. Tahakkuk ve Satın Alma Personeli
9. Taşınır Kayıt Yetkilisi
10. Taşınır Kontrol Yetkilisi
11. Yazı İşleri Personeli
12. Evrak Kayıt Personeli
13. Teknisyen
14. Temizlik Hizmetleri Personeli
15. Kısmi Zamanlı Öğrenci