Tarihçe

Fakültemiz Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/08/2015 tarihinde alınan 2015/8052 sayılı kararla Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuş olup, iki bölümü (Klinik Bilimler Bölümü ve Temel Bilimler Bölümü) bulunmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi henüz her iki bölümde de asgari öğretim elemanı sayısı yeterli olmadığından ve bina koşullarının uygun olmaması nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetine başlayamamıştır.

Fakültemizin 2018 yılında; hali hazırda eğitim-öğretim faaliyeti başlamayan bölümümüzün akademik kadrosunda 2 Profesör (1 tanesi Dekan V. ) ve 1 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.